pondelok 19. júla 2021

ATC Art nouveau

Témou júlovej výzvy na Artgrupa ATC je art nouveau alebo secesia - výtvarný sloh, ktorý mi je blízky. Takéto kartičky boli dávno v mojej predstave. 

Tematem lipcowego wyzwania na Artgrupie jest art nouveau, czyli secesja - styl w sztuce, który jest mi bliski. Takie atciaki chodzili mi oddawna po glowie. 2 komentáre: