pondelok 25. novembra 2019

ATC Science & technology


Novembrová výzva na ArtGrupa ATC je pre milovnkov vedy a techniky ako stvorená. Mnohé objavy a vynálezy vznikli z obrovskej zvedavosti a kreativity ich autorov. Obdivujem ich. Tu je moja interpretácia na malom priestore.

Listopadowe wyzwanie na ArtGrupa ATC jest idealnym dla miłośników nauki i technologii. Wiele odkryć i wynalazków zrodziło się z wielkiej ciekawości oraz kreatywności ich autorów. Podziwiam ich. Oto moja interpretacja na małej przestrzeni.Joseph Swan vs Thomas Alva Edison