sobota 21. augusta 2021

ATC Triangle

Augustová téma na ArtGrupe "Trojuholník" mi pripomína krásne chvíle v škole. Ja viem, mnohí si teraz vzdychnete, že matematika bola týraním, ťažkou prácou, že vás neoslovila, ale pre mňa je, naopak, koníčkom. Vybrala som matematickú verziu, Hipster Pythagoras mi bol vždy blízky a tak som jeho zvláštny vzťah medzi umením (hudbou) a matematikou preniesla aj na tieto ATC. Pozadie je vytvorené z drobných trojuholníkov nalepených vedľa seba. Trpezlivosť, mravčia práca a vytrvalosť je základom pre vystavanie dobrého života. Tu je moja pythagoriáda v plnej kráse.

Sierpniowy motyw na ArtGrupe „Trójkąt” przypomina mi fajne chwile w szkole. Wiem, wielu z was wlaśnie wzdycha, że ​​matematyka była torturą, ciężką pracą, że wam się nie podobała, ale dla mnie przeciwnie, jest moja pasja.  Wybrałam  matematyczną wersje, Hipster Pitagoras był zawsze mi bliski, więc przeniosłem jego specjalne polaczenie sztuki (muzyki) i matematyki do tych ATC. Tło składa się z maleńkich trójkątów sklejonych obok siebie. Cierpliwość, mrówcza praca i wytrwałość to podstawa budowania dobrego życia. Oto mój Pitagoras w całej okazałości.


 


nedeľa 8. augusta 2021

Postcard journal JULY 2021

V júlovej výzve na ArtGrupa ATC ide o použitie fotografie v svojej práci. Priznám sa, rada robím s fotkami. Vybrať vhodnú fotografiu do svojho projektu býva niekedy aj náročné, nie je to však tento prípad. 

W lipcowym wyzwaniu na ArtGrupie ATC chodzi o uzycie zdjecia w swojej pracy. Przyznaje, lubie pracować ze zdjeciami. Wybór odpowiedniego zdjecia do projektu jest czasem trudny, ale to nie ten przypadek.