nedeľa 22. decembra 2019

ATC White Christmas


December. Pani Zima by už mala naplno vládnuť a pokrývať perinou prírodu. Ešte stále sa s ňou však háda jeseň, ktorá z trónu nechce odísť. A tak aspoň svoje kartičky vymaľujme na bielo. Nová výzva na ArtGrupa ATC je na tému "White Christmas". Trochu snehu aspoň na malej ploche :)

Grudzień. Pani Zima powinna już w pełni rządzić i przykryć przyrodę koldrą. Jesień mimo to kłóci się z nią i nie chce opuścić tronu.  Przynajmniej pomalujmy nasze karty na biało. Nowe wyzwanie na ArtGrupie  to „White Christmas”. Trochę śniegu na niewielkiej powierzchni :)