nedeľa 14. februára 2016

Domino book

Krásna nová výzva na blogu Mixed Media World na tému "Love is in the air" vyhlásená práve dnes, na deň sv. Valentína, vás určite naštartuje do tvorenia niečoho zaláskovaného technikami mixed media. Ja som tiež neodolala a vytvorila domino book.Chcela som lásku zachytiť v malom formáte podobne ako v malom ľudskom srdci je priestor pre obrovský cit. Vybrala som si teda dve staré kocky domina a urobila tzv. domino book. Takýto malý dôkaz lásky si môžete nosiť vždy so sebou vo vrecku.

I wanted it to portray Love in on a small scale... just like in a human heart there is a space for a huge feeling. I chose to alter two tiny pieces of dominos and made a domino book. This tiny token of love can be carried in a pocket all the time! 


12 komentárov: